087-596-8611        satit_family@hotmail.com

คอร์สตลอดปี

  • สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวล่วงหน้า 1 ปี ตั้งแต่เทอมต้น สอนเนื้อหาตามแนวทางของข้อสอบสาธิตทั้ง 3 แห่ง สาธิตจุฬา สาธิตเกษตร และสาธิตประสานมิตร (มศว.)
  • เหมาะสำหรับน้องระดับชั้นอนุบาล 2-3 สอนการฟังจับใจความ, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, เชาว์  สอนโดยการสาธิต, สื่อการสอน, ของจริง ประกอบการทำแบบฝึกหัด
  • เปิดบ้านให้ผู้ปกครองเข้าชมสถานที่สอน พร้อมทั้งพูดคุยกับคุณครูและทีมงานบ้านครอบครัวสาธิต เข้าชมได้ในวันงาน Open house กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า

คอร์สตลอดปี 63

  • สำหรับ น้องๆที่เกิดระหว่าง 1 ธันวาคม 2556 -  31 พฤษภาคม 2558 และประสงค์จะสอบเข้าโรงเรียนเครือสาธิตในปีการศึกษา 2563
  • เปิดรับสมัครในวันงาน Open house อาทิตย์ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 11.00 น. สนใจโทรสำรองที่นั่งได้ที่ 087-596-8611
  • เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง (เลือกเรียน 1 รอบ รอบใดรอบหนึ่ง)
  • เริ่มเรียน 1 มิถุนายน 2562 - 25 มกราคม 2563  รวม 23 ครั้ง
  • นักเรียนห้องละ 12 คน คุณครูผู้สอน 1 ท่าน ครูผู้ช่วยห้องละ 3 – 4 ท่าน
  • มีให้เลือก 2 รอบ ได้แก่


วันเสาร์
       9.00 - 11.00 / 15.30 - 17.30 

ตารางเรียน คอร์สตลอดปี 62
(เสาร์ 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 และ อาทิตย์ 9.00 – 11.00)

วันที่

ครั้งที่

เนื้อหา

9, 10 มิ.ย. 61

1

บทเรียน 1

16, 17 มิ.ย. 61

2

บทเรียน 2

23, 24 มิ.ย. 61

3

บทเรียน 3

30, 1 ก.ค. 61

4

บทเรียน 4

7, 8 ก.ค. 61

5

บทเรียน 5

14, 15 ก.ค. 61

6

ประเมินทักษะครั้งที่ 1

21, 22 ก.ค. 61

7

บทเรียน 6

28, 29 ก.ค. 61

หยุด

-

4, 5 ส.ค. 61

8

บทเรียน 7

11, 12 ส.ค. 61

หยุด

-

18, 19 ส.ค. 61

9

บทเรียน 8

25, 26 ส.ค. 61

10

บทเรียน 9

1, 2 ก.ย. 61

11

บทเรียน 10

8, 9 ก.ย. 61

12

ประเมินทักษะครั้งที่ 2

15, 16 ก.ย. 61

13

บทเรียน 11

22, 23 ก.ย. 61

หยุด

-

29, 30 ก.ย. 61

หยุด

-

6, 7 ต.ค. 61

หยุด

-

13, 14 ต.ค. 61

หยุด

-

20, 21 ต.ค. 61

หยุด

-

27, 28 ต.ค. 61

หยุด

-

3, 4 พ.ย. 61

14

บทเรียน 12

10, 11 พ.ย. 61

15

บทเรียน 13

17, 18 พ.ย. 61

16

บทเรียน 14

24, 25 พ.ย. 61

17

ประเมินทักษะครั้งที่ 3

1, 2 ธ.ค. 61

18

บทเรียน 15

8, 9 ธ.ค. 61

หยุด

-

15, 16 ธ.ค. 61

19

บทเรียน 16

22, 23 ธ.ค. 61

20

บทเรียน 17

29, 30 ธ.ค. 61

หยุด

-

5, 6 ม.ค. 62

21

บทเรียน 18

12, 13 ม.ค. 62

หยุด

-

19, 20 ม.ค. 62

22

ประเมินทักษะครั้งที่ 4

26, 27 ม.ค. 62

23

บทเรียน 19