087-596-8611      : satit_family@hotmail.com

คอร์สตลอดปี

  • สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวล่วงหน้า 1 ปี ตั้งแต่เทอมต้น สอนเนื้อหาตามแนวทางของข้อสอบสาธิตทั้ง 3 แห่ง สาธิตจุฬา สาธิตเกษตร และสาธิตประสานมิตร (มศว.)
  • เหมาะสำหรับน้องระดับชั้นอนุบาล 2-3 สอนการฟังจับใจความ, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, เชาว์  สอนโดยการสาธิต, สื่อการสอน, ของจริง ประกอบการทำแบบฝึกหัด
  • เปิดบ้านให้ผู้ปกครองเข้าชมสถานที่สอน พร้อมทั้งพูดคุยกับคุณครูและทีมงานบ้านครอบครัวสาธิต เข้าชมได้ในวันงาน Open house กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า

คอร์สตลอดปี 61

  • สำหรับ น้องๆที่เกิดระหว่าง 1 ธันวาคม 2554 -  31 พฤษภาคม 2556 และประสงค์จะสอบเข้าโรงเรียนเครือสาธิตในปีการศึกษา 2561
  • เปิดรับสมัครในวันงาน Open house เสาร์ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 11.00 น. สนใจโทรสำรองที่นั่งได้ที่ 087-596-8611
  • เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง (เลือกเรียน 1 รอบ รอบใดรอบหนึ่ง)
  • เริ่มเรียน 3 มิถุนายน 2560 - 28 มกราคม 2561  รวม 23 ครั้ง
  • นักเรียนห้องละ 12 คน คุณครูผู้สอน 1 ท่าน ครูผู้ช่วยห้องละ 3 – 4 ท่าน
  • มีให้เลือก 3 รอบ ได้แก่


วันเสาร์
       9.00 - 11.00 *เต็มแล้วค่ะ* / 13.00 - 15.00 *เต็มแล้วค่ะ*
วันอาทิตย์   9.00 - 11.00 *เต็มแล้วค่ะ*

ตารางเรียน คอร์สตลอดปี 61
(เสาร์ 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 และ อาทิตย์ 9.00 – 11.00)

วันที่

ครั้งที่

เนื้อหา

3, 4 มิ.ย. 60

1

บทเรียน 1

10, 11 มิ.ย. 60

2

บทเรียน 2

17, 18 มิ.ย. 60

3

บทเรียน 3

24, 25 มิ.ย. 60

4

บทเรียน 4

1, 2 ก.ค. 60

5

บทเรียน 5

8, 9 ก.ค. 60

หยุด

-

15, 16 ก.ค. 60

6

ประเมินทักษะครั้งที่ 1

22, 23 ก.ค. 60

7

บทเรียน 6

29, 30 ก.ค. 60

8

บทเรียน 7

5, 6 ส.ค. 60

9

บทเรียน 8

12, 13 ส.ค. 60

หยุด

-

19, 20 ส.ค. 60

10

บทเรียน 9

26, 27 ส.ค. 60

11

บทเรียน 10

2, 3 ก.ย. 60

12

ประเมินทักษะครั้งที่ 2

9, 10 ก.ย. 60

13

บทเรียน 11

16, 17 ก.ย. 60

14

บทเรียน 12

23, 24 ก.ย. 60

15

บทเรียน 13

30, 1 ต.ค. 60

หยุด

-

7, 8 ต.ค. 60

หยุด

-

14, 15 ต.ค. 60

หยุด

-

21, 22 ต.ค. 60

หยุด

-

28, 29 ต.ค. 60

หยุด

-

4, 5 พ.ย. 60

16

บทเรียน 14

11, 12 พ.ย. 60

17

ประเมินทักษะครั้งที่ 3

18, 19 พ.ย. 60

18

บทเรียน 15

25, 26 พ.ย. 60

19

บทเรียน 16

2, 3 ธ.ค. 60

หยุด

-

9, 10 ธ.ค. 60

หยุด

-

16, 17 ธ.ค. 60

20

บทเรียน 17

23, 24 ธ.ค. 60

21

บทเรียน 18

30, 31 ธ.ค. 60

หยุด

-

6, 7 ม.ค. 61

หยุด

-

13, 14 ม.ค. 61

หยุด

-

20, 21 ม.ค. 61

22

ประเมินทักษะครั้งที่ 4

27, 28 ม.ค. 61

23

บทเรียน 19