087-596-8611        satit_family@hotmail.com

คอร์สติวเข้ม

 • สำหรับน้องๆที่เคยเรียนกับบ้านครอบครัวสาธิตอยู่ก่อน เป็นการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาทั้งปี แบบฝึกหัดไม่ซ้ำกับที่เคยทำ
 • สำหรับน้องๆที่เพิ่งเตรียมตัวในการสอบเข้าสาธิตในช่วงสุดท้าย สอนเทคนิคและสมาธิในการทำข้อสอบ
 • ท้ายคาบเรียนจัดให้มีการสอบย่อยเพื่อประเมินผลทุกวัน และจำลองสถานการณ์สอบเหมือนจริง 1 ครั้ง

คอร์สติวเข้ม 62

 • สำหรับ น้องๆที่เกิดระหว่าง 1 ธันวาคม 2555 -  31 พฤษภาคม 2557 และประสงค์จะสอบเข้าโรงเรียนเครือสาธิตในปีการศึกษา 2562 
 • สมัครเรียนด้วยตนเองที่บ้านครอบครัวสาธิต ในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือสมัครผ่าน E-mail (ขอระเบียบการได้ที่ 087-596-8611)
 • เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง (เลือกเรียน 1 รอบ รอบใดรอบหนึ่ง)
 • มีการทำทดสอบทุกวัน โดยจะประกาศคะแนนในวันถัดไป (คะแนนเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด และน้องคนเก่ง 10 คนแรกประจำวัน)
 • เริ่มเรียน 9 กุมภาพันธ์ 2562 - 10 มีนาคม 2562  รวม 10 ครั้ง
 • นักเรียนห้องละ 12 คน คุณครูผู้สอน 1 ท่าน ครูผู้ช่วยห้องละ 3 - 4 ท่าน
 • มีให้เลือก 2 รอบ ได้แก่
  วันเสาร์, อาทิตย์
       9.00 - 11.00 *เต็มแล้วค่ะ* / 13.00 - 15.00

 ตารางเรียน คอร์สติวเข้ม 62

(วันเสาร์และอาทิตย์)

วันที่ ครั้งที่ เนื้อหา
9 ก.พ. 62 1 บทเรียน 1
10 ก.พ. 62 2 บทเรียน 2
16 ก.พ. 62 3 บทเรียน 3
17 ก.พ. 62 4 บทเรียน 4
23 ก.พ. 62 5 บทเรียน 5
24 ก.พ. 62 6 บทเรียน 6
2 มี.ค. 62 7 บทเรียน 7
3 มี.ค. 62 8 บทเรียน 8
9 มี.ค. 62 9 ประเมินทักษะ
10 มี.ค. 62 10 บทเรียน 9