087-596-8611        satit_family@hotmail.com

คอร์สติวเข้ม

  • สำหรับน้องๆที่เคยเรียนกับบ้านครอบครัวสาธิตอยู่ก่อน เป็นการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาทั้งปี แบบฝึกหัดไม่ซ้ำกับที่เคยทำ
  • สำหรับน้องๆที่เพิ่งเตรียมตัวในการสอบเข้าสาธิตในช่วงสุดท้าย สอนเทคนิคและสมาธิในการทำข้อสอบ
  • ท้ายคาบเรียนจัดให้มีการสอบย่อยเพื่อประเมินผลทุกวัน และจำลองสถานการณ์สอบเหมือนจริง 1 ครั้ง

คอร์สติวเข้ม 64

  • สำหรับ น้องๆที่เกิดระหว่าง 1 ธันวาคม 2557 -  31 พฤษภาคม 2559 และประสงค์จะสอบเข้าโรงเรียนเครือสาธิตในปีการศึกษา 2564 
  • สมัครเรียนด้วยตนเองที่บ้านครอบครัวสาธิต ในงาน Open House หรือสมัครผ่าน E-mail (ขอระเบียบการได้ที่ 087-596-8611)
  • เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง
  • มีการทำทดสอบทุกวัน โดยจะประกาศคะแนนในวันถัดไป (คะแนนเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด และน้องคนเก่ง 10 คนแรกประจำวัน)
  • เริ่มเรียน 6 กุมภาพันธ์ 2564 - 7 มีนาคม 2564  รวม 10 ครั้ง
  • นักเรียนห้องละ 12 คน คุณครูผู้สอน 1 ท่าน ครูผู้ช่วยห้องละ 3 - 4 ท่าน
  • เรียนวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 9.00 - 11.00 น.

 ตารางเรียน คอร์สติวเข้ม 64

(วันเสาร์และอาทิตย์)

วันที่ ครั้งที่ เนื้อหา
6 ก.พ. 64 1 บทเรียน 1
7 ก.พ. 64 2 บทเรียน 2
13 ก.พ. 64 3 บทเรียน 3
14 ก.พ. 64 4 บทเรียน 4
20 ก.พ. 64 5 บทเรียน 5
21 ก.พ. 64 6 บทเรียน 6
27 ก.พ. 64 7 บทเรียน 7
28 ก.พ. 64 8 บทเรียน 8
6 มี.ค. 64 9 ประเมินทักษะ
7 มี.ค. 64 10 บทเรียน 9