087-596-8611      : satit_family@hotmail.com

คอร์สติวเข้ม

 • สำหรับน้องๆที่เคยเรียนกับบ้านครอบครัวสาธิตอยู่ก่อน เป็นการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาทั้งปี แบบฝึกหัดไม่ซ้ำกับที่เคยทำ
 • สำหรับน้องๆที่เพิ่งเตรียมตัวในการสอบเข้าสาธิตในช่วงสุดท้าย สอนเทคนิคและสมาธิในการทำข้อสอบ
 • ท้ายคาบเรียนจัดให้มีการสอบย่อยเพื่อประเมินผลทุกวัน และจำลองสถานการณ์สอบเหมือนจริง 1 ครั้ง

คอร์สติวเข้ม 61

 • สำหรับ น้องๆที่เกิดระหว่าง 1 ธันวาคม 2554 -  31 พฤษภาคม 2556 และประสงค์จะสอบเข้าโรงเรียนเครือสาธิตในปีการศึกษา 2561 
 • สมัครเรียนด้วยตนเองที่บ้านครอบครัวสาธิต ในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือสมัครผ่าน E-mail (ขอระเบียบการได้ที่ 087-596-8611)
 • เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง (เลือกเรียน 1 รอบ รอบใดรอบหนึ่ง)
 • มีการทำทดสอบทุกวัน โดยจะประกาศคะแนนในวันถัดไป (คะแนนเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด และน้องคนเก่ง 10 คนแรกประจำวัน)
 • เริ่มเรียน 10 กุมภาพันธ์ 2561 - 11 มีนาคม 2561  รวม 10 ครั้ง
 • นักเรียนห้องละ 12 คน คุณครูผู้สอน 1 ท่าน ครูผู้ช่วยห้องละ 3 - 4 ท่าน
 • มีให้เลือก 3 รอบ ได้แก่
  วันเสาร์, อาทิตย์
       9.00 - 11.00 **เต็มแล้วค่ะ** / 12.30 - 14.30 **เต็มแล้วค่ะ** / 15.30 - 17.30

 ตารางเรียน คอร์สติวเข้ม 61

(วันเสาร์และอาทิตย์)

วันที่ ครั้งที่ เนื้อหา
10 ก.พ. 61 1 บทเรียน 1
11 ก.พ. 61 2 บทเรียน 2
17 ก.พ. 61 3 บทเรียน 3
18 ก.พ. 61 4 บทเรียน 4
24 ก.พ. 61 5 บทเรียน 5
25 ก.พ. 61 6 บทเรียน 6
3 มี.ค. 61 7 บทเรียน 7
4 มี.ค. 61 8 บทเรียน 8
10 มี.ค. 61 9 ประเมินทักษะ
11 มี.ค. 61 10 บทเรียน 9