087-596-8611        satit_family@hotmail.com

          ผ่านไปแล้วครับสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตของสัตว์ โดยการเลี้ยงหนอนไหม ครั้งหน้าเตรียมพบกับกิจกรรมการเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช (ปลูกข้าว) เร็วๆนี้ครับ