087-596-8611        satit_family@hotmail.com

    

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องแดนโดม น้องคนเก่งบ้านครอบครัวสาธิต สอบ Pre-test สาธิตประสานมิตร

 

ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 1
T-score = 70.2506 และฝาแฝด น้องลานเกียร์ ลำดับที่ 127

 

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองของน้องแดนโดมและน้องลานเกียร์

ที่ให้ความไว้วางใจให้บ้านครอบครัวสาธิตได้ช่วยเตรียมความพร้อมแก่น้องทั้ง 2 ปีการศึกษา ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

 

น้องๆบ้านครอบครัวสาธิตที่เข้าสอบ pre-test ประสานมิตร สามารถแจ้งคะแนน T-score ที่เลขา(คุณอุ๊)

ในวันที่มาเรียนตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป เพื่อรับของที่ระลึกเป็นกำลังใจในการสอบแก่น้องทุกๆคนครับ