087-596-8611      : satit_family@hotmail.com

จำลองสนามสอบ เข้าสาธิต (คอร์สเพื่อสังคม)

         บ้านครอบครัวสาธิตขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจในกิจกรรม "คอร์สเพื่อสังคม" ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมานี้ค่ะ ยอดเงินบริจาคภายในงาน จำนวน 37,630 บาท, ยอดเงินบริจาคน้องที่เรียน จำนวน 22,340 บาท ทางบ้านครอบครัวสาธิตจะนำไปบริจาคให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลนและมูลนิธิผู้ป่วยเด็กต่อไปค่ะ