087-596-8611      : satit_family@hotmail.com

จำลองสนามสอบ เข้าสาธิต (คอร์สเพื่อสังคม)

จดหมายจากครูดนัย

ผมและทีมงานบ้านครอบครัวสาธิตรู้สึกเป็นเกียรติที่ผู้ปกครองและน้องๆทุกท่านให้ความไว้วางใจ ให้บ้านครอบครัวสาธิตเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมแก่น้องๆ ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับประถมศึกษาโรงเรียนเครือสาธิต เพื่อเป็นการตอบแทนกลับสู่สังคม บ้านครอบครัวสาธิตจึงจัดกิจกรรมจำลองสถานการณ์สอบสนามสอบสาธิตขึ้นเป็นปีที่ 9
         
โดยในปีนี้การสอบเป็นการสอบ คัดเลือกเพื่อเข้าเรียนคอร์สเพื่อสังคมเท่านั้น ไม่อนุญาตให้สมัครเพื่อสอบเพียงอย่างเดียว ดังนั้นขอให้ท่านโปรดตรวจสอบวันและเวลาเรียนว่าสามารถเข้าเรียนคอร์สดังกล่าวได้ ก่อนตัดสินใจสมัครสอบ เพื่อไม่เป็นการปิดกั้นสิทธิ์ของน้องท่านอื่น 

ผมหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆครอบครัว ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมของบ้านครอบครัวสาธิตเสมอมาครับ / ครูดนัย

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆที่สนใจโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมการจำลองสถานการณ์สอบสนามสอบสาธิต 210 คนแรกที่สมัคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

2. น้องๆที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 48 คน จะได้รับสิทธิ์เข้าเรียนเทคนิค และเนื้อหาที่ใช้ในการสอบเข้าสาธิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3. รายได้จากการรับบริจาคภายในงานและระหว่างช่วงเรียนคอร์สเพื่อสังคม จะนำไปมอบแก่ชุมชนที่ขาดแคลน เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมการกุศลสำหรับเด็ก และมูลนิธิผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลจุฬาฯ, โรงพยาบาลรามาฯ, โรงพยาบาลศิริราช โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการสมัคร

1. โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนสมัคร (หลังจากที่ส่งใบสมัครแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข)

2. โปรดอ่านกำหนดการและตารางเรียนให้เรียบร้อย ไม่ควรสมัครไว้ก่อนโดยไม่แน่ใจว่าพร้อมจะเข้ามาทำการทดสอบและเรียนในช่วงปิดเทอมหรือไม่ เพราะจะเป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้อื่น

3. กรุณากรอกใบสมัครเพียงครั้งเดียว เนื่องจากการสมัครซ้ำกัน 2 ครั้งระบบจะทำการตัดสิทธิ์การสมัคร และจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการลงทะเบียน ในกรณีที่เป็นพี่น้องหรือฝาแฝดให้กรอกข้อมูลแยกกัน (น้อง 1 คน ต่อใบสมัคร 1 ใบ)

4. ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ทุกกรณี

5. สงวนสิทธิ์รับพิจาราณาใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเท่านั้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เกิดระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2556

2. หากได้รับการคัดเลือก สามารถเข้าเรียนคอร์สเพื่อสังคมตามวันและเวลาที่ประกาศไว้ได้

 

การสมัคร

ปิดรับสมัคร

 

การทดสอบ

1. สถานที่สอบ บ้านครอบครัวสาธิต แผนที่

2. การทดสอบแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามอายุของน้อง

- กลุ่มที่ 1 (เด็กเล็ก) น้องที่เกิดระหว่าง 1 ธ.ค. 55 – 31 พ.ค. 56 (6 เดือน) รับจำนวน 35 ที่นั่ง

  ทดสอบ วัน อาทิตย์ ที่ 15 ต.ค. 60 เวลา 8.30 – 10.30 น. **เต็มค่ะ**

             วัน ศุกร์ ที่ 13 ต.ค. 60 เวลา 8.30 - 10.30 น. **เต็มค่ะ**

- กลุ่มที่ 2 (เด็กกลาง) น้องที่เกิดระหว่าง 1 มิ.ย. 55 – 30 พ.ย. 55 (6 เดือน) รับจำนวน 105 ที่นั่ง

  ทดสอบ วัน เสาร์ ที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 8.30 - 10.30 น. **เต็มค่ะ** / 12.30 – 14.30 น. **เต็มค่ะ** / 16.00 - 18.00 น. **เต็มค่ะ**      

             วัน ศุกร์ ที่ 13 ต.ค. 60 เวลา 12.30 - 14.30 น. **เต็มค่ะ**

- กลุ่มที่ 3 (เด็กโต) น้องที่เกิดระหว่าง 1 ธ.ค. 54 – 31 พ.ค. 55 (6 เดือน) รับจำนวน 70 ที่นั่ง

  ทดสอบ วัน อาทิตย์ ที่ 15 ต.ค. 60 เวลา 12.30 – 14.30 น. **เต็มค่ะ** / 16.00 - 18.00 น. **เต็มค่ะ**

             วัน ศุกร์ ที่ 13 ต.ค. 60 เวลา 16.00 - 18.00 น. **เต็มค่ะ**

3. เปิดให้ลงทะเบียนก่อนสอบ 30 นาที กรุณาตรงต่อเวลา หากท่านมาเข้าสอบช้า ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้เข้าสอบชดเชยในรอบอื่น

4. น้องๆเข้าห้องสอบพร้อมกัน มีคุณครูและ staff ดูแล ข้อสอบมี 2 ชุด

5. บ้านครอบครัวสาธิตจะประกาศรายชื่อน้องที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภายใน 30 นาที หลังการทดสอบ น้องที่ได้รับการคัดเลือก สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อกรอกใบสมัครได้ภายในงาน

6. บ้านครอบครัวสาธิตไม่อนุญาตให้ดูข้อสอบและกระดาษคำตอบของน้อง จะประกาศเฉพาะคะแนนของน้องแต่ละคน โดยประกาศตามเลขที่สอบ คะแนนเฉลี่ย และคะแนนสูงสุดเท่านั้น การตัดสินรับน้องเข้าเรียนถือเป็นเอกสิทธิ์ของบ้านครอบครัวสาธิต โดยใช้เกณฑ์พิจารณาองค์ประกอบหลายอย่างร่วมกัน

 

ตารางเรียน

น้องที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ เรียนห้องละ 12 คน มีคุณครูดูแล 3 - 4 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
เลือกเวลาเรียน รอบใดรอบหนึ่ง 9.00 - 11.00 น. / 12.30 – 14.30 น.

เนื้อหาแบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ การฟัง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ตรรกะ เชาวน์ ความรู้รอบตัว
สอนเทคนิคการทำข้อสอบ สมาธิในห้องสอบ การปฏิบัติตัวในห้องสอบ

ส. 21 ต.ค. 60           บทเรียน 1

อา. 22 ต.ค. 60          บทเรียน 2

จ. 23 ต.ค. 60           บทเรียน 3

ส. 28 ต.ค. 60           ประเมินทักษะ

อา. 29 ต.ค. 60          บทเรียน 4

 

การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบ  

- กรุณานำสูติบัตรของน้องที่สมัครสอบมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน

- ห้องสอบเป็นห้องแอร์ ทางโรงเรียนได้เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนไว้ให้น้องๆเรียบร้อย แล้ว ไม่ต้องนำเครื่องเขียนและขนมหรือของเล่นเข้าห้องสอบ

- แต่งตัวตามสบาย อาจนำเสื้อหนาวมาด้วยได้

- หากน้องไม่พร้อมเข้าห้องสอบ เช่น ร้องไห้ ไม่ยอมเข้าห้องสอบ บ้านครอบครัวสาธิตขอสงวนสิทธิ์การเข้าสอบ เพื่อไม่ให้รบกวนการสอบของน้องๆคนอื่น

 

ท่านที่ไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับการสมัครคอร์สเพื่อสังคม

         หากท่านได้ทำการส่งใบสมัครครบกำหนด 7 วันแล้ว กรุณาโทรติดต่อสอบถามที่ 061-875-8541 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2560 - 14 กันยายน 2560 ในช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น. ค่ะ

          เนื่องจากในขณะนี้มีผู้ส่งใบสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางทีมงานกำลังรวบรวมและสรุปข้อมูล กรุณารอจนครบ 7 วันแล้วจึงติดต่อ การโทรศัพท์เข้ามาสอบถามไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลให้ได้ในทันที บ้านครอบครัวสาธิตขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ