087-596-8611        satit_family@hotmail.com

          บ้านครอบครัวสาธิตขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจในกิจกรรม "คอร์สเพื่อสังคม" ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมานี้ค่ะ

                                    ยอดเงินบริจาคภายในงาน จำนวน 18,550 บาท

                                    ยอดเงินบริจาคจากน้องที่ไม่ได้เข้าสอบ 6,000 บาท

                                      รวม 24,550 บาท

          ทางบ้านครอบครัวสาธิตจะนำไปบริจาคให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลนและมูลนิธิผู้ป่วยเด็กต่อไปค่ะ

 

          ประกาศคะแนน T-score คอร์สเพื่อสังคม 2562 คลิกที่นี่