087-596-8611        satit_family@hotmail.com

          ขอแสดงความยินดีกับน้องๆบ้านครอบครัวสาธิต ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสาธิตประสานมิตร (มศว.) ปีการศึกษา 2563

ทั้ง 6 คน ได้แก่ น้องตั่งตั๋ง, น้องเกล, น้องพัตเตอร์, น้องอลิส, น้องกัปตัน, น้องน้ำขิง