087-596-8611        satit_family@hotmail.com

• Open House วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563
   รอบเช้า เวลา 10.00 - 11.00 น. **เต็มแล้วค่ะ**
   รอบบ่าย เวลา 13.30 - 14.30 น.
• ชมสถานที่เรียน และพูดคุยกับคุณครูผู้สอน
• สถานที่ : บ้านครอบครัวสาธิต ลาดพร้าวซอย 35 แยก 3-1
• รับจำนวนจำกัด 20 ครอบครัว
• จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ไม่เกิน 3 ท่านต่อครอบครัว (รวมน้อง) ** ยกเว้นกรณีน้องฝาแฝด 4 ท่านต่อครอบครัว (รวมน้อง)
• สงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่ลงทะเบียน
• ผู้ปกครองและน้องๆที่เข้าร่วมงานกรุณาสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน
• ทางโรงเรียนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
• ลงทะเบียนร่วมงาน ที่นี่