087-596-8611        satit_family@hotmail.com

บ้านครอบครัวสาธิตขอประกาศแจ้งเลื่อนเปิดเทอมเป็นวัน เสาร์ที่ 6 และอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
 
ตารางสอนชดเชย และกำหนดการคอร์สติวเข้ม ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบในลำดับถัดไปค่ะ