087-596-8611        satit_family@hotmail.com

คอร์สปูพื้นฐาน

  • สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวล่วงหน้า 2 ปี สอนปูพื้นฐานเนื้อตามแนวทางของข้อสอบสาธิตทั้ง 3 แห่ง สาธิตจุฬา สาธิตเกษตร และสาธิตประสานมิตร (มศว.)
  • เหมาะสำหรับน้องระดับชั้นอนุบาล 1-2 เน้นสมาธิในการฟัง, ความรู้รอบตัว, การเรียนอย่างมีความสุข, สร้างให้เกิดทักษะในการคิด
  • เปิดบ้านให้ผู้ปกครองเข้าชมสถานที่สอน พร้อมทั้งพูดคุยกับคุณครูและทีมงานบ้านครอบครัวสาธิต เข้าชมได้ในวันงาน Open house กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า

คอร์สปูพื้นฐาน 63

  • สำหรับ น้องๆที่เกิดระหว่าง 1 ธันวาคม 2557 -  31 พฤษภาคม 2559 และประสงค์จะสอบเข้าโรงเรียนเครือสาธิตในปีการศึกษา 2564 โดยเตรียมตัวล่วงหน้า 2 ปี 
  • เปิดรับสมัครในวันงาน Open house อาทิตย์ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 11.00 น. สนใจโทรสำรองที่นั่งได้ที่ 087-596-8611
  • เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง
  • เริ่มเรียน 1 มิถุนายน 2562 – 25 มกราคม 2563  รวม 23 ครั้ง 
  • นักเรียนห้องละ 12 คน คุณครูผู้สอน 1 ท่าน ครูผู้ช่วยห้องละ 3 – 4 ท่าน 

เรียน วันเสาร์  12.30 - 14.30 

ตารางเรียน คอร์สปูพื้นฐานปี 62
(อาทิตย์ 13.00 – 15.00)

วันที่

ครั้งที่

เนื้อหา

10 มิ.ย. 61

1

บทเรียน 1

17 มิ.ย. 61

2

บทเรียน 2

24 มิ.ย. 61

3

บทเรียน 3

1 ก.ค. 61

4

บทเรียน 4

8 ก.ค. 61

5

บทเรียน 5

15 ก.ค. 61

6

บทเรียน 6

22 ก.ค. 61

7

บทเรียน 7

29 ก.ค. 61

หยุด

-

5 ส.ค. 61

8

ประเมินทักษะครั้งที่ 1

12 ส.ค. 61

หยุด

-

19 ส.ค. 61

9

บทเรียน 8

26 ส.ค. 61

10

บทเรียน 9

2 ก.ย. 61

11

บทเรียน 10

9 ก.ย. 61

12

บทเรียน 11

16 ก.ย. 61

13

บทเรียน 12

23 ก.ย. 61

หยุด

-

30 ก.ย. 61

หยุด

-

7 ต.ค. 61

หยุด

-

14 ต.ค. 61

หยุด

-

21 ต.ค. 61

หยุด

-

28 ต.ค. 61

หยุด

-

4 พ.ย. 61

14

บทเรียน 13

11 พ.ย. 61

15

บทเรียน 14

18 พ.ย. 61

16

บทเรียน 15

25 พ.ย. 61

17

ประเมินทักษะครั้งที่ 2

2 ธ.ค. 61

18

บทเรียน 16

9 ธ.ค. 61

หยุด

-

16 ธ.ค. 61

19

บทเรียน 17

23 ธ.ค. 61

20

บทเรียน 18

30 ธ.ค. 61

หยุด

-

6 ม.ค. 62

21

บทเรียน 19

13 ม.ค. 62

หยุด

-

20 ม.ค. 62

22

ประเมินทักษะครั้งที่ 3

27 ม.ค. 62

23

บทเรียน 20