087-596-8611      : satit_family@hotmail.com

คอร์สปูพื้นฐาน

  • สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวล่วงหน้า 2 ปี สอนปูพื้นฐานเนื้อตามแนวทางของข้อสอบสาธิตทั้ง 3 แห่ง สาธิตจุฬา สาธิตเกษตร และสาธิตประสานมิตร (มศว.)
  • เหมาะสำหรับน้องระดับชั้นอนุบาล 1-2 เน้นสมาธิในการฟัง, ความรู้รอบตัว, การเรียนอย่างมีความสุข, สร้างให้เกิดทักษะในการคิด
  • เปิดบ้านให้ผู้ปกครองเข้าชมสถานที่สอน พร้อมทั้งพูดคุยกับคุณครูและทีมงานบ้านครอบครัวสาธิต เข้าชมได้ในวันงาน Open house กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า

คอร์สปูพื้นฐาน 61

  • สำหรับ น้องๆที่เกิดระหว่าง 1 ธันวาคม 2555 -  31 พฤษภาคม 2557 และประสงค์จะสอบเข้าโรงเรียนเครือสาธิตในปีการศึกษา 2562 โดยเตรียมตัวล่วงหน้า 2 ปี 
  • เปิดรับสมัครในวันงาน Open house เสาร์ 29 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 11.00 น. สนใจโทรสำรองที่นั่งได้ที่ 087-596-8611
  • เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง
  • เริ่มเรียน 4 มิถุนายน 2560 – 28 มกราคม 2561  รวม 23 ครั้ง 
  • นักเรียนห้องละ 12 คน คุณครูผู้สอน 1 ท่าน ครูผู้ช่วยห้องละ 3 – 4 ท่าน 

เรียน วันอาทิตย์   13.00 - 15.00 

ตารางเรียน คอร์สปูพื้นฐานปี 61
(อาทิตย์ 13.00 – 15.00)

วันที่

ครั้งที่

เนื้อหา

4 มิ.ย. 60

1

บทเรียน 1

11 มิ.ย. 60

2

บทเรียน 2

18 มิ.ย. 60

3

บทเรียน 3

25 มิ.ย. 60

4

บทเรียน 4

2 ก.ค. 60

5

บทเรียน 5

ก.ค. 60

หยุด

-

16 ก.ค. 60

6

บทเรียน 6

23 ก.ค. 60

7

บทเรียน 7

30 ก.ค. 60

8

ประเมินทักษะครั้งที่ 1

6 ส.ค. 60

9

บทเรียน 8

13 ส.ค. 60

หยุด

-

20 ส.ค. 60

10

บทเรียน 9

27 ส.ค. 60

11

บทเรียน 10

3 ก.ย. 60

12

บทเรียน 11

10 ก.ย. 60

13

บทเรียน 12

17 ก.ย. 60

14

บทเรียน 13

24 ก.ย. 60

15

บทเรียน 14

1 ต.ค. 60

หยุด

-

8 ต.ค. 60

หยุด

-

15 ต.ค. 60

หยุด

-

22 ต.ค. 60

หยุด

-

29 ต.ค. 60

หยุด

-

5 พ.ย. 60

16

บทเรียน 15

12 พ.ย. 60

17

ประเมินทักษะครั้งที่ 2

19 พ.ย. 60

18

บทเรียน 16

26 พ.ย. 60

19

บทเรียน 17

3 ธ.ค. 60

หยุด

-

10 ธ.ค. 60

หยุด

-

17 ธ.ค. 60

20

บทเรียน 18

24 ธ.ค. 60

21

บทเรียน 19

31 ธ.ค. 60

หยุด

-

7 ม.ค. 61

หยุด

-

14 ม.ค. 61

หยุด

-

21 ม.ค. 61

22

ประเมินทักษะครั้งที่ 3

28 ม.ค. 61

23

บทเรียน 20