087-596-8611        satit_family@hotmail.com

คอร์สปูพื้นฐาน

  • สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวล่วงหน้า 2 ปี สอนปูพื้นฐานเนื้อตามแนวทางของข้อสอบสาธิตทั้ง 3 แห่ง สาธิตจุฬา สาธิตเกษตร และสาธิตประสานมิตร (มศว.)
  • เหมาะสำหรับน้องระดับชั้นอนุบาล 1-2 เน้นสมาธิในการฟัง, ความรู้รอบตัว, การเรียนอย่างมีความสุข, สร้างให้เกิดทักษะในการคิด
  • เปิดบ้านให้ผู้ปกครองเข้าชมสถานที่สอน พร้อมทั้งพูดคุยกับคุณครูและทีมงานบ้านครอบครัวสาธิต เข้าชมได้ในวันงาน Open house กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า

คอร์สปูพื้นฐาน 65

  • สำหรับ น้องๆที่เกิดระหว่าง 1 มิถุนายน 2559 -  15 ธันวาคม 2560 ที่ประสงค์จะสอบเข้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตรในปีการศึกษา 2565  หรือโรงเรียนสาธิตจุฬา สาธิตเกษตร ในปีการศึกษา 2566 โดยเตรียมตัวล่วงหน้า 2 ปี 
  • เปิดรับสมัครในวันงาน Open house สนใจโทรสำรองที่นั่งได้ที่ 087-596-8611
  • เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง
  • เริ่มเรียน 12 มิถุนายน 2564 – 22 มกราคม 2565  รวม 23 ครั้ง 
  • นักเรียนห้องละ 12 คน คุณครูผู้สอน 1 ท่าน ครูผู้ช่วยห้องละ 3 – 4 ท่าน 
  • เรียน วันเสาร์  13.00 - 15.00 น.

 

ตารางเรียน คอร์สปูพื้นฐานปี 64
(อาทิตย์ 13.00 – 15.00)

 

วันที่

ครั้งที่

เนื้อหา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ก.ค. 63

1

บทเรียน 1

19 ก.ค. 63

2

บทเรียน 2

26 ก.ค. 63

3

บทเรียน 3

2 ส.ค. 63

4

บทเรียน 4

9 ส.ค. 63

5

บทเรียน 5

16 ส.ค. 63

6

บทเรียน 6

23 ส.ค. 63

7

บทเรียน 7

30 ส.ค. 63

8

ประเมินทักษะครั้งที่ 1

6 ก.ย. 63

9

บทเรียน 8

13 ก.ย. 63

10

บทเรียน 9

20 ก.ย. 63

11

บทเรียน 10

27 ก.ย. 63

12

บทเรียน 11

4 ต.ค. 63

13

บทเรียน 12

11 ต.ค. 63

หยุด

-

18 ต.ค. 63

หยุด

-

25 ต.ค. 63

หยุด

-

1 พ.ย. 63

14

บทเรียน 13

8 พ.ย. 63

15

บทเรียน 14

15 พ.ย. 63

16

บทเรียน 15

22 พ.ย. 63

17

ประเมินทักษะครั้งที่ 2

29 พ.ย. 63

18

บทเรียน 16

6 ธ.ค. 63

19

บทเรียน 17

13 ธ.ค. 63

หยุด

-

20 ธ.ค. 63

20

บทเรียน 18

27 ธ.ค. 63

หยุด

-

3 ม.ค. 64

หยุด

-

10 ม.ค. 64

21

บทเรียน 19

17 ม.ค. 64

22

ประเมินทักษะครั้งที่ 3

24 ม.ค. 64

23

บทเรียน 20