087-596-8611        satit_family@hotmail.com

คอร์สปูพื้นฐาน

  • สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวล่วงหน้า 2 ปี สอนปูพื้นฐานเนื้อตามแนวทางของข้อสอบสาธิตทั้ง 3 แห่ง สาธิตจุฬา สาธิตเกษตร และสาธิตประสานมิตร (มศว.)
  • เหมาะสำหรับน้องระดับชั้นอนุบาล 1-2 เน้นสมาธิในการฟัง, ความรู้รอบตัว, การเรียนอย่างมีความสุข, สร้างให้เกิดทักษะในการคิด
  • เปิดบ้านให้ผู้ปกครองเข้าชมสถานที่สอน พร้อมทั้งพูดคุยกับคุณครูและทีมงานบ้านครอบครัวสาธิต เข้าชมได้ในวันงาน Open house กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า

คอร์สปูพื้นฐาน 63

  • สำหรับ น้องๆที่เกิดระหว่าง 1 ธันวาคม 2557 -  31 พฤษภาคม 2559 และประสงค์จะสอบเข้าโรงเรียนเครือสาธิตในปีการศึกษา 2564 โดยเตรียมตัวล่วงหน้า 2 ปี 
  • เปิดรับสมัครในวันงาน Open house อาทิตย์ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 11.00 น. สนใจโทรสำรองที่นั่งได้ที่ 087-596-8611
  • เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง
  • เริ่มเรียน 1 มิถุนายน 2562 – 25 มกราคม 2563  รวม 23 ครั้ง 
  • นักเรียนห้องละ 12 คน คุณครูผู้สอน 1 ท่าน ครูผู้ช่วยห้องละ 3 – 4 ท่าน 

เรียน วันเสาร์  12.30 - 14.30 

ตารางเรียน คอร์สปูพื้นฐานปี 63
(เสาร์ 12.30 – 14.30)

วันที่

ครั้งที่

เนื้อหา

1 มิ.ย. 62

1

บทเรียน 1

มิ.ย. 62

2

บทเรียน 2

15 มิ.ย. 62

3

บทเรียน 3

22 มิ.ย. 62

4

บทเรียน 4

29 มิ.ย. 62

5

บทเรียน 5

ก.ค. 62

6

บทเรียน 6

13 ก.ค. 62

หยุด

-

20 ก.ค. 62

7

บทเรียน 7

27 ก.ค. 62

หยุด

-

3 ส.ค. 62

8

ประเมินทักษะครั้งที่ 1

10 ส.ค. 62

หยุด

-

17 ส.ค. 62

9

บทเรียน 8

24 ส.ค. 62

10

บทเรียน 9

31 ส.ค. 62

11

บทเรียน 10

ก.ย. 62

12

บทเรียน 11

14 ก.ย. 62

13

บทเรียน 12

21 ก.ย. 62

14

บทเรียน 13

28 ก.ย. 62

15

บทเรียน 14

5 ต.ค. 62

หยุด

-

12 ต.ค. 62

หยุด

-

19 ต.ค. 62

หยุด

-

26 ต.ค. 62

หยุด

-

2 พ.ย. 62

หยุด

-

พ.ย. 62

หยุด

-

16 พ.ย. 62

16

บทเรียน 15

23 พ.ย. 62

17

ประเมินทักษะครั้งที่ 2

30 พ.ย. 62

18

บทเรียน 16

ธ.ค. 62

หยุด

-

14 ธ.ค. 62

19

บทเรียน 17

21 ธ.ค. 62

20

บทเรียน 18

28 ธ.ค. 62

หยุด

-

4 ม.ค. 63

21

บทเรียน 19

11 ม.ค. 63

หยุด

-

18 ม.ค. 63

22

ประเมินทักษะครั้งที่ 3

25 ม.ค. 63 

23 

 บทเรียน 20