087-596-8611        satit_family@hotmail.com

วิธีการสอน

  • สอนเนื้อหาตามโรงเรียนที่น้องจะไปสอบแต่ละแห่งในโรงเรียนเครือสาธิต
  • นักเรียนห้องละ 12 คน มีคุณครูผู้ช่วย 3 - 4 คน เพื่อให้สามารถดูแลน้องๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด
  • การสอนเน้นสมาธิในการฟัง การทำข้อสอบ และเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ
  • จัดให้มีการจำลองสถานการณ์สอบเหมือนวันสอบจริงเพื่อประเมินผลและให้น้องคุ้นเคยกับบรรยากาศการสอบ
  • การเรียนการสอนครั้งละ 2 ชั่วโมง ระหว่างเรียนมีพักดื่มนม ทานอาหารว่าง เข้าห้องน้ำ

คอร์สเรียน

 

คอร์ส

วัน

เวลา

ระยะเวลา

ครั้ง

ตลอดปี 63

 

เสาร์

9.00 - 11.00

1 มิ.ย. 62 - 25 ม.ค. 63

23

15.30 - 17.30

ปูพื้นฐาน 63

เสาร์

12.30 – 14.30

มิ.ย. 62 - 25 ม.ค. 63

23

เพื่อสังคม 62

ส.อา.

9.00 - 11.00

   

13.00 - 15.00

ติวเข้ม 62

ส.อา.

 

9.00 - 11.00

ก.พ. 62 - 10 มี.ค. 62

10

13.00 - 15.00