087-596-8611        satit_family@hotmail.com

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 บ้านครอบครัวสาธิตขอเลื่อนเปิดเรียน ปี 2563

  • คอร์สตลอดปี 64 และ คอร์สปูพื้นฐาน 64 : เปิดเรียน วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
  • งาน Open House : วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น.